Vuoden 2022 Kummiyritys Stonelement Oy luottaa jatkuvaan tuotekehitykseen

Veljeksien kiviurakoiden ideoista kasvoi Suomeen kokonaan uusi toimiala
Kaikki alkoi kivistä, joita veljekset Raimo ja Teppo Vuohelainen pyörittelivät peruskouluikäisinä kesätöikseen kivilouhoksella Orivedellä. Kivitöitä riitti lukionkin kesälomien ajan. Luonnonkiviasennuksia tehtiin vähitellen kesätöiden ohella. Yhteiset rakennustyöt Teppo ja Raimo aloittivat vuokrahuviloiden rakentamisella. Veljeksien yhteistyö sujui hyvin ja työtilauksiakin oli alkanut kertyä jo ennen oman rakennushankkeen valmistumista.
– Kyllä innostus luonnonkiven mahdollisuuksiin sieltä kesätöistä lähti. Teimme aluksi myös ihan tavallisia timpurintöitä, ja ilmeisen onnistuneesti, koska kyselyjä tuli koko ajan lisää. Vuokrahuviloissa käytettiin jo aiemmin paljon luonnonkiveä, joka varmasti vaikutti kiviasennuksien kysyntäänkin. Tieto osaamisestamme levisi. Toteutimme kiviasennuksia käsityönä aika haastaviinkin kohteisiin, muun muassa Sokos-hotelleihin, MTV 3:n T.i.l.a. -ohjelmaan ja Nelosen Huvila ja Huussi -ohjelmaan. Syvennyimme siihen mitä kiviasentamisen huippulaatuun vaaditaan, kertoo Teppo.

Kivityö oli kuitenkin raskasta ja aikaa vievää. Kivimies ehtii työtä tehdessään monta kertaa miettiä, voisiko työn tehdä helpommin ja nopeammin.
– Sääsuojauksiakin piti suunnitella. Jos ei polttanut aurinko, niin rankkasateet saattoivat keskeyttää työnteon. Välillä satoi lunta ja loppuvuodesta iskivät talven pakkaset. Ei me aina helpolla päästy, muistelee Raimo.

Kun Raimo Ja Teppo Vuohelainen patentoivat kivielementtitekniikkansa, loivat he samalla uuden toimialan Suomeen.

 

Parasta joutuisammin
Kun materiaalina on hieno luonnonmateriaali, on lopputuloksenkin oltava täydellinen, muuten on Tepon mielestä materiaalia ja aikaa vain haaskattu. Mutta korkeaa laatua voi tehdä joutuisamminkin.
– Erään suuren kiviasennusurakan haasteita ratkoessa tuli mieleen idea täysin erilaisesta tavasta valmistaa laadukkaita kivirakenteita. Kokeiluilla aloitettiin ja aika pian huomasimme, että aika monta asiaa voi tehdä nopeammin ja jopa paremmin. Ensimmäisiä kokeiluja elementeistä tehtiin ihan kotitilan pihassa Eräjärvellä.
Kokeiluja tehtäessä into ja osaaminen vain kasvoivat. Tulokset yllättivät laadullaan ja erityisesti ulkonäöllään. Teppo oli aloittanut rakennusinsinöörin opinnot Tampereella ja korkeakoululta löytyi Tekes.
– Menin esittelemään ideaamme kivirakenteiden valmistustavasta. Mukanani oli myös pieniä testituloksia – olimme jo aika luottavaisia, että hommamme toimii.

Ainutlaatuinen idea patentoitiin
Tekesin Tutkimuksesta Liiketoimintaa -hankkeessa veljesten näytöistä innostuttiin jopa niin, että heitä kehotettiin heti tekemään ennakkouutuustutkimus patentoinnin varmistamiseksi.
– Tekesissä ja korkeakoululla asia kuulosti niin hyvältä ja ainutlaatuiselta, että meillä heräsi epäilys, onko mahdollista, että maailmalta ei löydy vastaavaa. Ulkopuolinen patenttikonsultti teki maailmanlaajuisen tutkimuksen patenteista. Saksasta ja Japanista löytyi patentteja, jotka olisivat mahdollisesti vähän lähellä, mutta kun niitä tutkittiin tarkemmin, ne eivät olleet lähelläkään meidän valmistustapaamme. ELY:n tuotekehityshankkeen ansiosta saimme tehdä hyvää yhteistyötä korkeakoulun rakennustekniikan osaston ja betonilaboratorion kanssa vielä rakennusinsinööriksi valmistumiseni jälkeen, kertoo Teppo.
Raimo ja Teppo tekivät patenttihakemuksen luonnonkivielementtien valmistamisesta teollisena käsityönä. Elettiin vuotta 2013 ja Stonelement syntyi. Ja yksi patentti ei riittänyt, vaan yrityksen kivielementtijärjestelmälle on haettu ja myönnetty kolme patenttia.

– Niin ihmeelliseltä kuin silloin tuntuikin, me periaatteessa muodostimme Suomeen uuden toimialan. Meillä oli samaan aikaan Tampereella rakenteilla suurehko talokohde, jossa esittelimme ideaamme. Rakennuttaja innostui asiasta niin, että tilasi työmaalle kaksi rekkalastia kivielementtejä, kun me ajattelimme tehdä sinne jotakin pientä. Luotto meihin oli kova aiempien kiviasennuksien pohjalta. Ensimmäisestä kohteesta saimme tyytyväisen asiakkaan ja hyvät myyntikuvat ja sillä tiellä ollaan, kertoo Teppo.

Oriveden uudet toimitilat mahdollistavat tuotannon kasvattamisen. Teppo Vuohelainen siirtää nosturilla valmista elementtiä lähtöön. Uudet tuotantotilat mahdollistavat myös tuotekehityksen lisäämisen. Elementtiin kelpaavat myös pienet liuskekivet.

 

”Aina voi tehdä paremmin”
Vaikka uusi toimiala olikin muodostunut, veljekset etenivät varovasti. Piti pysähtyä miettimään muun muassa, kuinka ja mistä materiaaleista elementtejä valmistetaan ja miten elementit kuljetetaan kohteeseen ja asennetaan paikoilleen. Teppo opiskeli töiden ohella myös betonilaborantiksi ja tuotekehitykseen hankittiin mukaan Suomen parhaita betonitekniikan ja arkkitehtuurin asiantuntijoita. Veljekset halusivat tilaajien asiakaskokemuksien avulla varmistaa, että ideat toimivat käytännössä.
– Tämä on ollut pitkä prosessi ja osittain se jatkuu edelleen. Käymme edelleen jokaisen kohteen läpi – missä on onnistuttu ja mitkä ovat virheet. Tämä on jatkuvaa tuotekehitystä. Koko ajan pyrimme poistamaan virheitä, oli sitten kyseessä kiven käsittely alussa tai elementin asennus paikoilleen. Aina voi tehdä kaiken paremmin, sanoo Teppo.
Matkan varrella on varmasti ollut haasteitakin, vaikka veljekset eivät niistä kerrokaan. Teppo tyytyy siteeraamaan kuuluisaa viisasta miestä: Henkilö, joka ei ole koskaan tehnyt virhettä, ei ole koskaan yrittänyt mitään uutta.
– Sen voimme ylpeydellä sanoa, että näytöt Suomessa ja Suomen ulkopuolella on varmasti annettu ja tämä toimii. Nyt voi jo keskittyä muuhunkin, muun muassa myyntiin ja markkinointiin, miettii Teppo.
– Tuotekehitys ei lopu koskaan. Ja onhan tässä koko ajan oltava valmiina vastaamaan kysymykseen: pystyttekö valmistamaan. Tuotekehitys on myös alkuvaiheessa pelkkää kulua, mutta yritys ei mene eteenpäin, jos sitä ei kehitetä. Meillä on ollut myös ELY-keskus tukena, jakamassa yritystoiminnan kehittämisen riskiä.
Tarvittaessa Stonelement hoitaa myös suunnittelun. Yrityksellä on käytössä uusin ArchiCAD-, kolmiulotteinen suunnittelujärjestelmä ja tiedonsiirto on nopeaa myös Suomen ulkopuolella.

Maailman parasta kiveä
Stonelement on suomalaisen luonnonkiven moniosaaja idealla vähemmän betonia ja enemmän kiveä. Laaja kiviurakka voi valmistua työmaalla jopa päivässä. Yritys valmistaa kivimuureja ja -aitoja, kiviportaita, kävelyväyliä ja kulkuluiskia, kivipilareita, istutusaltaita, kiviseiniä ja rakennuksien luonnonkiviperustuksia. Tuotteet soveltuvat sisälle ja ulos.
Stonelement käyttää suomalaista luonnonkiveä. Kivivalikoimaan kuuluvat mm. suomalaiset liuskekivet, vuolukivet, eriväriset graniitit, -diabaasit ja mm. grafiitinmusta Sarvivälke-kiillegneissi. Joissain tuotteissa kivielementeissä käytettävä kivi on kiviteollisuuden sivukiveä. Esimerkiksi vuolukivi tulee Juukan kunnasta Tulikivi Oyj:n tuotannosta, jota jatkojalostetaan Orivedellä. Kivielementtien kotimaisuusaste on lähes 100 prosenttia.
– Suomalainen kivi on maailman parasta. Se on kovaa, ei rapaudu ja kestää säiden vaihtelut hyvin. Elementit tehdään vuosikymmeniksi, joten ei ole ollenkaan sama, mitä pintaan laitetaan. Hintaakin näille tulee, mutta hinta tulee hyvästä suomalaisesta työstä. Ja jos ajatellaan, kuinka kauan nämä ovat paikoillaan – vuosikymmeniä, hyvin huollettuna jopa vuosisatoja – ei hinta sittenkään ole kova, sanoo Teppo.
– Sekin on hyvä muistaa, että aika monet elementeistä ovat helposti siirrettäviä. Tokion olympialaisten ajaksi teimme Business Finland yhteistyönä Metsäpaviljongin kivirakenteet, jotka ovat nyt uudessa käytössä hotellikohteessa Japanissa, Raimo kertoo.

Stonelelementin kivielementit on varustettu kannoilla, joihin voidaan tarvittaessa kiinnittää lenkki nostamista varten. Vaikka elementtit suunnitellaan tiettyyn kohteeseen, ne voidaan aina siirtää toisaalle uusiokäyttön.

 

Kivi on ajaton materiaali
Kivi on myös ajaton materiaali. Se kelpaa uusiin ja vanhoihin kohteisiin. Stonelementin tuotteet olivat vuoden 2017 Mikkelin asuntomessujen voittajia ja 2021-2022 yrityksen kivirakenteita asennettiin museovirastokohteeseen, Helsingin Munkkiniemessä asuinnoiksi muutettuun Eliel Saarisen suunnittelemaan Helsingin kadettikouluun.
– Kivielementit kiinnostavat rakennuttajia ja arkkitehtejä. Asiakkaamme ovat myös sanoneet, että kiinteistön arvo on noussut moninkertaiseksi, kun meidän tuotteitamme on käytetty.
Metsänistutuksia Eräjärvellä
Vaikka kivi onkin Stonelementin tuotteissa pääosassa, betoniakin käytetään. Tuotteiden hiilijalanjälki pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi.
– Maailman käytetyin rakennusmateriaali on betoni, jonka hiilijalanjälki on merkittävä. Meillä elementti on luonnonkiveä ja mukana on betonia. Me pyrimme mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen. Jos vaihtoehtona on pelkkä teräsbetonielementti tai meidän kivielementtimme, niin aika moni päätyy kivielementtiin. Joidenkin tuotteiden luonnonkivi on vielä muilta yli jäänyttä, joten se ei jäänyt hukkaan, vaan kiersi meille.
Veljekset haluavat, että maailmassa heidän jälkeensäkin on vielä hyvää elämää ja puhdas luonto. Yrityksen hiilijalanjälki hyvitetään metsänistutuksin Eräjärven metsissä. Hiiltä sidotaan moninkertaisesti yrityksen hiilijalanjälkeen verrattuna uuden kasvavan metsän avulla.
– Vuonna 2022 istutimme 1800 lehtikuusta ja 460 tervaleppää, Teppo kertoo.
– Meillä molemmilla on omia lapsia, ja heidän on voitava elää täällä tulevaisuudessa. Meillä on yli 20- vuoden kokemus perinteisestä kivirakentamisesta. Olemme nähneet työmailla monenlaista, eikä aina niin ekologista toimintaa. Työmaille tulee monenlaisia rakennustarvikkeita, joita työstetään paikan päällä ja työmaalla syntyy jätteitä. Energianhukkaa muodostuu lämmityksessä ja yleensä myös paluukuormia. On pelkästään etu, että tämä on ympäristöystävällinen tuote. Teemme mahdollisimman vähällä mahdollisimman paljon. Logistiikka ja asennus on tehokasta. Meiltä tulee valmiit luonnonkivirakenteet työmaalle, jotka asennetaan kuorma-auton lavalta heti paikalleen. Itse elementin hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni ja osa kiviaineksesta on tullut muiden sivuvirrasta kierrätettynä, miettii Raimo.
Pieni hiilijalanjälki lisää veljesten mielestä myös Stonelementin tuotteiden kysyntää. Menossa on ilmastonmuutos, jonka aiheuttajana rakentaminen ei ole vähäinen.
– Minkäänlaiseen tuhlailuun ei ole enää varaa, me tarjoamme tähän ongelmaan ratkaisun, kertoo Raimo.

Hallittua kasvua viennistäkin
Stonelement on syksyn aikana hankkinut uudet tuotantotilat Orivedellä. Entinen Oriveden kirjapainotalo on muutettu kivielementtien tuotantotilaksi.
– Tämä on iso askel meille. Tuotantotiloja Oriveden Lehdistön teollisuusalueella saneerataan lisää 1100 neliömetriä ja tuotantomääriä pystytään investoinnilla lisäämään merkittävästi. Tuotekehitys ja alkutuotanto jatkuu myös tulevaisuudessa Eräjärvellä. Esittely- ja neuvottelutilat sijaitsevat Lempäälässä Areenakadulla, kertoo Teppo.
Hallittua kasvua haetaan, mutta työtä on paljon. Suomessa on vielä uutta, että kivielementtejä tukimuureiksi, kiviseiniksi, portaiksi, perustuksiksi ja kulkuväyliksi pystytään asentamaan rekkakuormallinen päivässä.
– Se tuntuma meillä jo on, että markkinoita on tarjolla. Tuotteemme saattavat kuulostaa ensi alkuun liian hyviltä ollakseen totta. Tekemällä näytämme, että olemme sanojemme mittaisia, sanoo Teppo.

Vienti käynnistymässä, myyntiverkosto Itävaltaan
Veljekset haluavat tuotteensa myös vientiin. Mikkelin asuntomessuilla 2017 käynyt messuvieras ihastui Stonelementin tuotteisiin ja otti jonkin ajan päästä yhteyttä.
– Meiltä kysyttiin, olisiko kiinnostusta toimittaa tuotteitamme Itävaltaan. Kävimme paikan päällä katsomassa, tehtiin tarkat suunnitelmat ja piirustukset itävaltalaisen arkkitehtitoimiston kanssa. Tuotteet valmistettiin ja vietiin tarkkaan suunnitellusti puolentoista kilometrin korkeuteen vuoristoon.
Logistiikan lisäksi veljekset suunnittelivat ja toteuttivat tuotteiden asennuksen.
– Koko juttuhan oli samalla myös tuotekehitystä. Halusimme nähdä, kuinka vientimme logistiikka toimisi ja mikä on tuotteidemme asennettavuus. Asiakas oli äärimmäisen tyytyväinen.
Itävaltalainen kohde toimi myös Stonelementin esittelykohteena. Potentiaalisia asiakkaita kutsuttiin tutustumaan Stonelement tuotteisiin ja nyt Itävaltaan on rakentumassa myyntiverkosto.
– Vienti tulee olemaan jatkossakin meidän yksi toimintamme painopistealueista, miettii Teppo.
Tällä hetkellä veljekset miettivät myös työntekijäkuntansa kasvattamista.
– On aivan selvä asia, että jatkossa esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin on panostettava voimakkaasti. Miten se tehdään, on tarkan mietinnän paikka. Työntekijämäärä kasvaa jossakin vaiheessa joka tapauksessa.

Oma yrityskummi auttaa
Pirkanmaan Yrityskummit valitsi Stonelementin Vuoden 2022 Kummiyritykseksi. Veljesten yrityskummeina ovat toimineet Raimo Ylivakeri ja vuodesta 2018 Jorma Tirkkonen. Markku Saarisen apu taas oli keskeinen Itävallan myyntiverkostoa rakennettaessa.

Kuvassa Teppo Vuohelainen, yrityskummi Raimo Tirkkonen ja Raimo Vuohelainen.

 

– Yrityskummien tuki on ollut tämän yrityksen kehittymisessä ratkaiseva. Kummit ovat rohkaisseet ja avanneet ovia. Tätä toimintaa ei voi muuta kuin kehua, iloitsee Teppo.
Raimo ja Teppo Vuohelaisen omistaman Stonelementin liikevaihto on nyt noin 0,4 miljoonaa euroa. Jo uusiin tuotantotiloihin tehdyt investoinnit viestittävät, että ”täältä tullaan”. Kivien pyörittely, testaus ja tuotekehitys jatkuu. Uusia suomalaisia työpaikkoja syntyy lisää veljesten liiketoiminnan laajentuessa.

Teksti: Juha Kosonen
Kuvat: Juha Kosonen, Lelle Niemelä

Ajankohtaista

Yrittäjä Virpi Lehti haluaa yrityskummi Eija Niemeltä varmuutta ajatuksilleen

Suomen johtava rappurallien valmistaja on menestyvä perheyritys

Haastavat olosuhteet ja nopea päätöksenteko DC Worksin arkea

Takaisin ylös