Kuntakummi-hanke vauhdikkaasti liikkeelle

Kuntakummi-hanke kattaa kaikki Pirkanmaan 23 paikkakuntaa

Pirkanmaan Yrityskummien koordinoima Kuntakummi-hanke on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Hankkeen projektipäällikkö Sari Neva-aho on jo syys-marraskuun aikana vieraillut valtaosassa Pirkanmaan kunnista ja kartoittanut kuinka eri kunnat tällä hetkellä pystyvät tukemaan yrittäjiään. Hankkeen tarkoituksenahan on löytää toimivia tapoja, joiden avulla Pirkanmaan Yrityskummit voisivat yhdessä kuntien kanssa kehittää yritysten mentoroinnille vakiintuvat työtavat.

– Vastaanotto kunnissa on ollut erinomaisen hyvä. Kunnan edustajat ovat avoimesti kertoneet, kuinka he tällä hetkellä työskentelevät yrittäjien kanssa. Samoin olen saanut myös hyvää informaatiota siitä, mitä haasteita kussakin kunnassa yrittäjillä on, Neva-aho kertoo.

Syyskuussa alkanut kaksivuotinen työ- ja elinkeinoministeriön tukema hanke jatkuu vielä tämän vuoden ajan kuntavierailuilla. Sen jälkeen kootaan tulokset ja valitaan viisi pilottikuntaa, joiden kanssa haetaan ja testataan erilaisia yhteistyötapoja. Yhteistyötä tehdään paitsi kuntien myös Pirkanmaan Yrittäjien kanssa.

– Hankkeen päättyessä kahden vuoden kuluttua on tavoitteena, että Pirkanmaan kunnilla olisi oma vastuukummi tai -kummeja. Samoin kuntien kanssa olisi rakennettu oma, kyseiselle kunnalle toimivin tapa tuottaa yrityskummitoiminnalla paras hyöty ja lisäarvo kunnan yrityksille niiden kasvu- ja kehittämistyössä, Neva-aho sanoo.

Kuntakummihankkeen projektiryhmässä mukana oleva yrityskummi ja ennen eläkkeelle siirtymistään Akaan yrityskoordinaattorina toiminut Jukka Turunen pitää hanketta erinomaisena.

– Pirkanmaan Yrityskummien toiminnan tuominen tällaisen hankkeen kautta tutuksi läpi Pirkanmaan on hieno asia. Yrityskoordinaattorina näin selkeästi, että kunnat tarvitsevat lisäkäsiä yritysten mentoroinnin kehittämiseen. Kunnan työntekijöiden aika menee helposti viranomaistyöhön, kuten tilojen hankkimiseen ja muiden edellytysten luomiseen. Liiketoiminnan kehittämisen tukemiseen ei aina jää aikaa.

– Olisi erinomaista, jos tämän hankeen avulla jokaiseen Pirkanmaan kuntaan saataisiin aktiivinen ja innokas kummi. Se helpottaisi kuntien työtä ja auttaisi yrittäjiä Pirkanmaan kaikissa kunnissa, Turunen sanoo.

Parkano-Kihniön elinkeinoyhtiön Kehitys-Parkki Oy:n yritysasiantuntija Jari Pihlajamäki on tyytyväinen Yrityskummien hankkeeseen.

– Tämä on todella tärkeä hanke. Elinkaarensa eri vaiheissa yritykset tarvitsevat monenlaista mentorointi- ja asiantuntija-apua räätälöitynä kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkiksi omistajavaihdokset ovat tälläkin hetkellä asia, jossa apua ja neuvoja tarvitaan.

– Täytyy toivoa, että hankkeen päätyttyä saataisiin luotua Yrityskummien kanssa jatkumo siitä, kuinka voisimme hoitaa asioita yhteistyössä. Kunta ja elinkeinoyhtiö voivat tehdä moniakin asioita, mutta asiantunteva mentorointi olisi sen lisäksi erinomainen asia, Pihlajamäki sanoo.

Samaa mieltä on myös Sastamalan elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru, joka on mukana myös hankkeen projektiryhmässä

– Meillä Sastamalassa on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka voisivat hyödyntää Pirkanmaan Yrityskummien palveluita, erityisesti kun yritys elää erityistä murrosvaihetta. Tämä hanke tuo toivottavasti kummitoimintaa näkyväksi ja lähemmäksi alueemme yrityksiä. Kummeista saamme yhden työkalun lisää työkalupakkiimme.

– Kuntiin erityisesti nimetyt kummit antavat toiminnalle paikallisesti kasvot ja varmasti madaltavat kynnystä ottaa kummi mukaan yrityksen sparraajaksi, hän sanoo.

Mika Setälä

 

Ajankohtaista

Heidi Rämö Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaksi

KUNTAKUMMI-HANKKEESSA TULEMME ASIAKKAAN LUO

Yrityskummin on oltava hyvä kuuntelija

Takaisin ylös