Yrityskummien palvelut

Kohdennettua ja kokemusperäistä maksutonta tukea yrittäjälle

Yrittäjän arki tuo tullessaan monenlaisia vaiheita, yllätyksiä ja haasteita.  Olemme yrittäjän tukena niin ylä- kuin alamäissä tarjoamalla henkilökohtaista tukea sekä verkoston voimaa.

Yrittäjän ongelmana on usein yrityksensä kokonaistilanteen hahmottaminen. Omat ajatukset eivät tunnu riittävän.  Yrityskummi on tällöin juuri oikea valinta mentoriksi ja keskustelukumppaniksi. Tilannekuva ja näkemys tulevista mahdollisuuksista selkiytyy. Yhteisenä tavoitteena on löytää yritykselle polkuja ja tapoja menestyä.

Lupaamme puolueettomia ja kokemukseen perustuvia näkemyksiä, suosituksia ja konkreettisia neuvoja yrittäjän päätöksen teon tueksi.

Kummipalveluita yrittäjän eri vaiheisiin

Yhteistyö alkaa klinikkakäynnillä, jossa selvitetään yrityksen nykytilanne ja kehittämistarpeet.  Jo klinikkakeskusteluissa syntyy oivalluksia, mihin yrittäjän kannattaisi keskittyä seuraavaksi.

Yritys-
klinikka

Ensitapaaminen, jossa yrityksen edustajat ja kummit yhdessä etsivät parasta tapaa viedä asioita eteenpäin.

Tutustu

Yrittäjän
tukipalvelu

Tukipalvelu verkostoineen tarjoaa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa tukea silloin, kun haasteet ja vaikeudet tuntuvat liiankin raskailta.

Tutustu

Omistajanvaihdos-
palvelut

Kummeilta kokemuksen vahvistamia näkökulmia ja tukea yrityksen myyntiin, ostamiseen ja sukupolvenvaihdokseen.

Tutustu

Kansainvälistymis-
palvelu

Kokemusperäistä taustatukea kansainvälistymiseen ja kasvuun.

Tutustu

Startup
palvelu

Pyyteetöntä tukea kasvua tavoitteleville startup-yrityksille.

Tutustu

Open
Klinikka

Vuorovaikutteinen teemoitettu keskustelutilaisuus yrittäjien ja kummipanelistien kanssa.

Tutustu

“Kummitoiminta on antanut minulle apua moneen asiaan, kuten yrityskuvan rakentamiseen, rekrytointiongelmiin sekä yrityskauppasuunnitelmiin.”

“Kummitoiminnan avulla saimme avattua myyntiä sellaiselle alueelle, johon emme uskoneet pääsevämme.”

Yritykselle oma yrityskummi + yhteistyöverkosto

Yrityskummi on…

  • yrittäjän luottamuksellinen keskustelukumppani
  • pyyteetön mentori, sparraaja ja valmentaja
  • uusien näkökulmien herättäjä
  • kysymysten esittäjä
  • verkostoitunut auttaja
  • kumppani ratkaisuvaihtoehtojen etsinnässä
Takaisin ylös