Iloa ja vaikuttavuutta vapaaehtoistyössä – Jouko Suokas (Aamulehti 3.3.2022)

Meitä on noin sata kokenutta aktiivista yrityskummia, jotka auttavat pirkanmaalaisia pk-yrityksiä
menestymään. Monella meistä on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä,
markkinoinnista, yrityskaupoista. Useat ovat toimineet myös yrittäjinä.

Viime vuonna toiminnassamme oli mukana 674 pk-yritystä Pirkanmaalta, osa heistä tilaisuuksiimme ja
klinikoille osallistujina, osa pitkäaikaisissa mentorointisuhteissa. Yritykset edustivat monipuolisesti eri
toimialoja. Mukana oli teollista toimintaa, palveluyrityksiä ja IT-ratkaisuja toimittavia yrityksiä. Mukana oli
startup-yrityksiä sekä jo pidempään toimineita yrittäjiä ja yrityksiä. Tähän käytimme yli 8300 työtuntia.

Me olemme saaneet vuosien varrella paljon omilta työnantajiltamme. Mielenkiintoisia ja haastavia
työtehtäviä, koulutusta sekä uralla etenemistä. Meitä kaikkia yhdistää halu antaa kokemustamme start-up
yritysten sekä jo useampia vuosia toimineiden yritysten käyttöön.

Monessa pienessä yrityksessä ei vielä ole omaa hallitusta tai se on vain muodollinen yrittäjää tukeva elin.
Varsinkin tämän tyyppiset yritykset saavat halutessaan merkittävää hyötyä omaan työhönsä meiltä.

Yrittäjä tai yrityksen toimitusjohtaja on hyvin yksin. Hän kantaa vastuuta koko yrityksestä ja sen
työntekijöistä. Hänellä ei välttämättä ole ketään hyvää keskustelukumppania, jonka kanssa voisi sparrata
ajatuksia. Tässä me tarjoamme kokenutta apua.

Periaatteenamme on olla yrittäjän tai yrityksen toimitusjohtajan mentorina ja sparrauskumppanina.
Teemme hyviä kysymyksiä ja haastamme sekä tuemme häntä. Katsomme yrityksen toimintaa sekä sen
vahvuuksia ja haasteita kauempaa. Autamme yritystä näkemään uusia mahdollisuuksia sekä välttämään
niitä virheitä, joita itse olemme työuramme aikana tehneet.

Toimimme läheisessä yhteistyössä Pirkanmaan yrittäjien, Kauppakamarin sekä elinkeinoasiamiesten kanssa.
He antavat yrittäjille usein vinkkiä palveluistamme.

Olen itse ollut viisi vuotta yrityskummina ja mentoroinut tänä aikana yli kymmentä yritystä. Parhaillaan
minulla on neljä kummiyritystä. Ne kehittävät uusia ohjelmistoratkaisuja, moderneja opetusratkaisuja,
telineturvallisuutta, kivituotteita. Yhteistä näille on halu kehittää yrityksen liiketoimintaa ja saada uusia
asiakkuuksia. Olen voinut omien sekä yrityskummien kontaktiverkkojen kautta auttaa uusien ovien
avaamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Toimintamme perustuu vahvaan ja monipuoliseen osaamiseen sekä ehdottomaan luottamukseen. Kaikki
keskustelut jäävät vain yrityskummin ja yrittäjän tietoon.

On ollut ilo keskustella pirkanmaalaisten yritysten kanssa ja auttaa niitä kehittymään ja luomaan uusia
työpaikkoja. Liity mukaan yrityskummiksi tai ota yhteyttä, jos toivot apua liiketoimintasi kehittämisessä.

Jouko Suokas, yrityskummi

Ajankohtaista

Yrityskummi auttaa yrittäjää kasvussa ja kannattavuudessa

Lue lisää: Yrityskummi auttaa yrittäjää kasvussa ja kannattavuudessa

Kuullaanpas kummia: Juha Österlund tarjoaa kummiyrityksen käyttöön kokemuksensa

Lue lisää: Kuullaanpas kummia: Juha Österlund tarjoaa kummiyrityksen käyttöön kokemuksensa

Yrityskummilta voi kysyä luottamuksellisesti

Lue lisää: Yrityskummilta voi kysyä luottamuksellisesti

Tapio Somppi jatkaa Pirkanmaan Yrityskummien puheenjohtajana

Lue lisää: Tapio Somppi jatkaa Pirkanmaan Yrityskummien puheenjohtajana
Takaisin ylös