Hallitus järjestäytyi -uusi tulevaisuustoimikunta starttaa

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallitus 2024

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n uusi hallitus piti alkuvuodesta järjestäytymiskokouksensa. Hallitukseen kuuluvat Tapio Somppi puheenjohtajana, Mika Setälä varapuheenjohtajana sekä Jukka Turunen, Markku Saarinen ja Jorma Tirkkonen. Hallituksen kokouksissa on luonnollisesti mukana myös toiminnanjohtaja Tapani Kaskela.

Hallitus teki myös muutoksia toimintaansa. Hallitukseen puheenjohtajan lisäksi kuuluneet neljä jäsentä ovat jokainen vetäneet omaa toimikuntaansa. Usean vuoden ajan nämä toimikunnat ovat olleet jäsen-, viestintä-, ohjelma- ja koulutus- sekä kehitystoimikunta. Nyt hallitus päätti yhdistää ohjelma- ja koulutustoimikunnan sekä kehitystoimikunnan.  Uuden toimikunnan nimi on tulevaisuustoimikunta ja sitä johtaa ohjelma- ja koulutustoimikuntaa vetänyt Markku Saarinen.  Kehitystoimikunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Jorma Tirkkonen jatkaa uuden toimikunnan jäsenenä, mutta hänen aikaansa vie runsaasti tänä vuonna merkittävä toiminta Suomen Yrityskummit ry:n hallituksessa, missä hän mm. vastaa koko järjestön strategiatyöstä.

  • Uudelle toimikunnalle nähtiin selkeä tarve. Meillä on yhdistyksessä monia asioita, joihin pitää kiinnittää tänä vuonna huomiota ja joilla on heijastuksia tulevaisuuteen. Ensinnäkin Kuntakummi-hankkeemme on äärimmäisen tärkeä ja meidän täytyy hallituksessakin työskennellä sen onnistumisen eteen. On tärkeää panostaa kuntakummien perehdyttämiseen ja kouluttamiseen sekä tukea hankkeen projektipäällikköä Sari Neva-ahoa hänen työssään, sanoo hallituksen puheenjohtaja Tapio Somppi.

Kuntakummi-hankkeen lisäksi uusi tulevaisuustoimikunta hoitaa myös muita kahden aikaisemman toimikunnan tehtäviä. Näistä tärkeimmät ovat koulutus- ja jäsentilaisuuksien järjestäminen, kumppanuuksien ylläpito ja kehittäminen sekä Pirkanmaan Yrityskummien eri hankkeiden jatkojalostus. Lisäksi toimikunta pitää huolta, että Pirkanmaan Yrityskummien strategia on ajan tasalla ja tarvittaessa muokkaa sitä ajan vaatimusten mukaiseksi.

  • Toinen painopistealue tänä vuonna onkin kummien yhteisöllisyyden lisääminen. Miten varmistamme, että kummit voivat hyvin ja ovat motivoituneita tekemään aktiivisesti kummitoimintaa. On hyvä, että nämä hanke-, koulutus- ja kummien hyvinvointiasiat saadaan nyt yhden sateenvarjon alle, Somppi jatkaa.

Kahta muuta toimikuntaa vetävät Jukka Turunen (jäsentoimikunta) ja Mika Setälä (viestintätoimikunta). Jäsentoimikunnan pääasiallinen tehtävä on hankkia ja perehdyttää uusia yrityskummeja. Jäsentoimikuntalaiset käyvät eri tilaisuuksissa puhumassa yrityskummitoiminnasta ja kertovat aktiivisesti toiminnasta myös sosiaalisessa mediassa. Jäsentoimikunta myös haastattelee uudet kummikandidaatit.

Viestintätoimikunta luonnollisesti hoitaa kummien viestintää, joka näkyy mm. jäsenkirjeissä, sosiaalisessa mediassa sekä useiden yhteistyökumppaneiden viestinnässä.

Ajankohtaista

Heidi Rämö Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaksi

KUNTAKUMMI-HANKKEESSA TULEMME ASIAKKAAN LUO

Yrityskummin on oltava hyvä kuuntelija

Takaisin ylös