Startup-yritysten ja Pirkanmaan Yrityskummien yhteistyö käynnistynyt

Kansainvälisten tutkimusten mukaan jopa 80% startup-yrityksistä tavalla tai toisella epäonnistuu eli ei täytä perustajien odotuksia, päätyy konkurssiin tai muuten lakkauttamiseen. Syitä on tietenkin monenlaisia, mutta varsin usein ”kompastutaan” hyvin perustavaa laatua oleviin asioihin kuten kassatilanteen arviointivirheeseen, tuotteistamisen keskeneräisyyteen tai kohdemarkkinan kysynnän yliarviointiin. (  /https://review42.com/resources/what-percentage-of-startups-fail/ )

Strategia yhdelle sivulle

Rahoittajien halukkuus sijoittaa/osallistua kasvuyrityksen rahoituskierroksille perustuu innovatiivisen tuoteidean lisäksi hyviin liiketoimintasuunnitelmiin ja luottamukseen avainhenkilöiden osaamiseen. Ns. strateginen ajattelu, joka kiteytetään yritykselle strategiayhteenvedoksi ”yhdelle sivulle”, lisää uskottavuutta ja mahdollistaa myös kehityspolun seurannan. Strategiayhteenvedon –  One Page Strategy Summary –  on oltava myös organisaation työkalu, jonka puitteissa toimitaan. Verkkohakukin antaa asiasta runsaasti selventävää tietoa,    esim. https://hbr.org/2011/06/strategy-on-one-page

Alkuvaiheen sudenkuoppien kiertäminen kummin kanssa

Pirkanmaan yrityskummien jäsenistö koostuu erittäin kokeneista, yritysmaailmassa vaativissa, tulosvastuullisissa tehtävissä toimineista ja edelleen toimivista henkilöistä. Yrityskummit ovat motivoituneita jakamaan kokemustaan sekä tukemaan ja auttamaan startup-yrityksiä tielle kohti menestystarinoita.

Tyypillisiä alueita, joissa yrityskummit ovat yrityksiä menestyksellisesti auttaneet ja  mentoroineet,
ovat mm.
– kassavirtasuunnitelma
– perusstrategia – One Page Strategy Summary including growth path milestones
– resursointi kasvun tukemiseksi

Tässä linkki Tampereen Kauppakamarilehden sivuille yhteen yrityksen tarinaan:

http://nakoislehdet.jj-net.fi/TKKL_4_2020_nakoislehti/#/article/22/page/1-1

Yrityskummitoiminta on luottamuksellista, riippumatonta ja vapaaehtoista työtä yritysten kehittämisen tukena ja erityisesti startup-yritysten kohdalla auttamista alkuvaiheen ”sudenkuoppien” yli.

Lue lisää kummitoiminnasta   https://www.yrityskummit.net/toiminta/startup/

Jorma Tirkkonen, yrityskummi

Ajankohtaista

Heidi Rämö Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaksi

KUNTAKUMMI-HANKKEESSA TULEMME ASIAKKAAN LUO

Yrityskummin on oltava hyvä kuuntelija

Takaisin ylös