SUOMEN SUURIN YRITTÄJIEN ALUEJÄRJESTÖ SAI VETÄJÄKSEEN JÄRJESTÖJYRÄN JA TAVARATALOBISNEKSEN OSAAJAN

Pirkanmaan Yrittäjien toukokuussa aloittanut uusi toimitusjohtaja Jenni Pölläsestä huokuu määrätietoisuus. Hän kasvoi ja teki töitäkin yrittäjäperheessä, hankki laajan järjestökokemuksen partiosta ja Punaiselta Ristiltä ja veti Stockmannilla muun muassa tavarataloja Tampereella ja Helsingissä.

– Yrittäjyys on minulle hyvin tuttua, vaikka yrittäjänä en ole toiminutkaan. Viimeksi Helsingin tavaratalossa tein tiivistä yhteistyötä kymmenien vuokralaisina toimineiden yrittäjien kanssa. Vedin myös Helsinki City -markkinointia, joka on keskustan kehittämistä miettivä laajasti yrittäjiä kokoava yhteisö.

Yrittäjyyttä MBA Jenni Pöllänen miettii hyvin laajana yhteiskunnallisena asiana, Suomen, Pirkanmaan ja kuntien elinvoimana.

– Yrittäminen jos mikä on hyvin merkityksellistä työtä ja minä haluan olla tässä työssä itse mukana. Haluan käyttää aikaisemmat kokemukseni, opiskeluni ja verkostoni tähän työhön Pirkanmaalla. Meidän tulisi kaikin keinoin varmistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset. Paljon puhuttu elinvoima tulee yrittäjyyden myötä. Yritykset luovat työpaikat ja hyvinvoinnin tähän maahan, sanoo Pöllänen.

 

Yrittäjien etu on myös kuntalaisten etu

Kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy vuoden 2023 alussa näitä tehtäviä varten perustetuille hyvinvointialueille, muuttuu kuntien tehtävä ja asema merkittävästi. Muutos on merkittävin, sitten kunnallisen itsehallinnon synnyn vuonna 1865. Tehtäviksi jää varhaiskasvatus ja opetus, infrastruktuurista huolehtiminen ja elinvoima. Menestyäkseen kunnat tarvitsevat erittäin toimivan yhteistyön muun muassa yrityksien kanssa.

– Kuntien rooli muuttuu vuoden vaihteessa merkittävästi. Tässä on vielä paljon kehittämisen mahdollisuuksia. Haastan kunnat keskusteluun omien yrittäjiensä kanssa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Yksittäistä asioista Jenni Pöllänen nostaa kärkeen vanhan tutun asian: kuntien hankinnat.

– Ja nyt myös hyvinvointialueiden hankinnat. On varmistettava, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät mukaan tarjoamaan tai ovat osa hankintaketjua. Ei voi olla niin, että hankinnat tehdään niin isoina, että niihin pystyy vain muutama toimija Suomessa.

Kuntien elinvoimalupaukset ja yritysvaikutusten arvioinnin pitää Jenni Pölläsen mielestä olla myös kuntien ja yrittäjien jatkuvaa vuoropuhelua.

– Kuntien ja yrittäjien pitää miettiä yhdessä paikallisesti, mitä elinvoima tarkoittaa meillä – ja mitä meillä on hyvin ja missä on korjattavaa. Elinvoimaa ei voi määritellä ilman yrittäjiä, koska useimmiten puhutaan yritysten toimintaedellytyksistä, mutta yrittäjien on myös oltava aktiivisia elinvoimaa määriteltäessä.

Pirkanmaan kunnat ovat hyvin erilaisia, samoin alueet. Yhteistyötä pitää Pölläsen mielestä tehdä muun muassa osaavan työvoiman saamiseksi.

– Meillä on jo nyt yrityksiä eri puolilla maakuntaa, joissa on työvoimapula. Miten tätä asiaa lähdetään ratkaisemaan? Miten osaavaa työvoimaa koulutetaan yhdessä oppilaitosten ja yrittäjien kanssa. Tietysti tässä esiin nousevat myös kuntien muuttajia houkuttelevat vetovoimatekijät.

 

Eläkeuudistus puhututtaa

Toimitusjohtaja Jenni Pöllänen kuuntelisi yrittäjien eläkelakia (YEL) uudistettaessa nykyistä vahvemmin yrittäjiä.

– On ymmärrettävä se, että jos takana on haastavia vuosia ja tulevan ennustaminenkin on nyt hyvin haastavaa, energian hinta ja monet kustannukset ainakin nousevat, niin YEL aiheuttaa huolta lisääkö se kustannuksia.

Uudistusta tehtäessä on huolehdittava siitä, että se ei tuhoa yrittämisen edellytyksiä, mutta varmistaa yrittäjille eläke- ja sosiaaliturvan.

– Uudistus on suunniteltava niin, että se hyväksyttävä ja se pystytään myös toteuttamaan. On myös katsottava tarpeeksi kauas, että malli, joka valitaan, mahdollistaa yrittäjälle eläketurvan, sanoo Pöllänen.

 

Aluejärjestö ja maakunta ovat vahvoja

Pirkanmaan Yrittäjät on suurin Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä. Jäsenyrityksiä yksinyrittäjistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on noin 8 000. Aluejärjestö ei ollut Jenni Pölläselle entuudestaan tuttu, mutta hän kertoo nopeasti huomanneensa, että talossa on hyvin myönteinen ja innostunut ilmapiiri sekä halu kehittyä ja uudistua.

– Minulle tuli heti sellainen olo, että olen tervetullut. Aluejärjestössä ja muissakin yhteisöissä huomaa selvästi, että täällä halutaan mennä eteenpäin – tehdään eikä meinata. Aluejärjestö on vahva yhteisö ja edustaa hyvin laajasti yrittäjyyttä maakunnassa. Meillä on rikkautena hyvin laaja toimialojen kirjo ja hyvin eri-ikäisiä yrityksiä ja yrittäjiä.

Jenni Pölläsen mielestä Pirkanmaa on myös maakuntana vahva. Tampereen seutu kasvaa ja nostaa näin myös muuta maakuntaa. Hyvät liikenneyhteydet ovat menestymisen edellytys. Maakunnassa on 23 kuntaa ja jokaisessa niissä ainakin yksi yrittäjäyhdistys.

– Alueet ja paikkakunnat ovat hyvin erilaisia, mutta yhdessä kuitenkin töitä tehdään ja menestytään. Toki väki joillakin alueilla vähenee ja olosuhteet voivat muuttua nopeastikin, mutta yrittämisen ja työssäkäynnin välimatkat ovat kuitenkin edelleen inhimilliset. Lähijunaliikenteen lisääminen on selvä parannus, mutta 9-tiekin täytyy saada paremmin vetämään.

 

Tampereelle kotiin

Lempäälässä syntyneen Pölläsen juuret ovat vanhasti Pirkanmaalla Ylöjärveltä Akaaseen. Työ on vienyt pääkaupunkiseudulle ja Hämeenlinnaan. Vuosi sitten perheen uusi koti löytyi Tampereelta Pyynikintorin laidalta, jossa lähellä ovat tutut peruskoulut ja tietysti lukio, tamperelaisittain ”Rellu”.

– Olen kasvanut Näsin pahviteollisuuden käytävillä Näsijärvi Oy:ssä tehden kaikkea mahdollista siivoamisesta alkaen. Kaikki työ on ollut tärkeää, enkä ole koskaan kaihtanut mitään. Olen edelleenkin tekijä ja haluan tässä tehtävässä verkostoitua ja oppia uutta.

Pirkanmaan Yrityskummit täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Kummien toiminnankin Jenni Pöllänen näkee maakunnalle tyypillisenä yrityksiä kasvuun sparraavana ominaisuutena.

– Aivan mahtavaa toimintaa. Kun kummi esittää oikeita kysymyksiä, tulee yrittäjälle ahaa-elämyksiä ja monenlaisia kehittämisvaihtoehtoja. Yrittäjät jos ketkä tarvitsevat luottamuksellisia keskustelukumppaneita, sanoo toimitusjohtaja Jenni Pöllänen.

Teksti: Juha Kosonen

Ajankohtaista

Yrittäjä Virpi Lehti haluaa yrityskummi Eija Niemeltä varmuutta ajatuksilleen

Suomen johtava rappurallien valmistaja on menestyvä perheyritys

Haastavat olosuhteet ja nopea päätöksenteko DC Worksin arkea

Takaisin ylös