Asiakaskuuntelun antia

Yrityskummit kartoittivat asiakasyritysten tarpeita odotuksia yrityskummitoiminnassa

Pirkanmaan yrityskummien Asiakaskokemus ja palvelumuotoilu -koulutuksen yhtenä ydinasiana oli asiakasyritysten tarpeiden ja odotusten selvittäminen yrityskummitoiminnassa. Kummit sekä haastattelivat kehitysklinikan kautta tulleita yrittäjiä että muita yrityskummeja kysyen heidän omia odotuksiaan sekä kokemuksia kummitoiminnasta.  

Kokemukset olivat positiivisia ja niistä oli jäänyt hyvä fiilis. Kummisuhde oli vastannut odotuksia. Keskustelut oli koettu tarpeellisiksi ja ne olivat selkiyttäneet yrittäjän ajatuksia hyvien kysymysten ja haastamisen ansiosta. Lisäksi ajatteluun oli tullut laajempaa ulottuvuutta. Oppimista ei pidetty pakkopullana vaan sitä oli tapahtunut ”salakavalasti” pikkuhiljaa. Aihepiireistä talouden ja liiketoiminnan suunnittelun merkitys korostui. Yrittäjät kokivat myös, että olivat saaneet päätöksentekoon eri vaihtoehtoja. Joskus kummisuhteen alkuvuosien innostus saattaa latistua ja silloin vireyden ylläpitoon mietitään ratkaisuja. Onnistuneen yrityskummitoiminnan palkinto on se, kun yritys haluaa jatkaa kummitoimintaa pitkään.

Kuva, Työryhmä: : Markku Antikainen, Lelle Niemelä, Jorma Tirkkonen, Arto Timperi
Teksti työryhmän materiaalista: Sari Neva-aho

Ajankohtaista

Heidi Rämö Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaksi

KUNTAKUMMI-HANKKEESSA TULEMME ASIAKKAAN LUO

Yrityskummin on oltava hyvä kuuntelija

Takaisin ylös