KUMPPANUUSRYHMÄ KASVUN EVÄIDEN JATKUMONA PIRKKALASSA

Pirkkalan elinkeinojohtaja Marita Jaatinen perusti kumppanuusryhmän yhdistämään eri toimijoita Pirkkalassa. Kuva: Laura Vanzo.

Pirkkalan kunnan elinkeinojohtaja, Marita Jaatinen, Pirkkala on ollut muuttovoittoinen kunta jo vuosia. Paljonko Pirkkalassa on yrityksiä tällä hetkellä?

Vuonna 2023 kaikkiaan 2123 yritystä ja n. 1700 yritystä ilman kiinteistöyhtiöitä. Aktiivisia yrityksiä näistä n. 800 sisältäen osa-aikaiset yritykset.

Kuinka suuri osuus niistä on yksinyrittäjiä?

1-4 henkilö työllistäviä on yli 1300 kaikista yrityksistä ja aktiivisista yrityksistä 550 1-4 henkilöä työllistävää eli valtaosa. Osa Pirkkalassa toimivista yrityksistä on kyllä rekisteröity Tampereelle.

Tavoitteemme on nostaa esille uusia toimintamalleja, joita kaksivuotisen yksinyrittäjille suunnatun Kasvun Eväät -hankkeen aikana kehitettiin yksinyrittäjien kasvun tueksi. Millainen mielikuva sinulle jäi hankkeen hyödyllisyydestä kunnan näkökulmasta?

Hankkeessa otettiin työkaluksi samalla Suomen Kasvukäytävä -hankkeen työkaluja. Kasvukäytävän kolmas foorumi on starttaamassa syksyllä 2023. Yhteistyön aikana opittiin paljon ja saatiin vuoropuhelu aikaan yrittäjien kanssa. Toisaalta nähtiin nopeasti myös se, että yhteiskehittäminen ei ole niin helppoa. Se hyöty, mikä löydettiin, se nostettiin esille. Yhteistyökumppanit tekivät omasta näkökulmastaan kaikki aktiivisia toimenpiteitä ja Pirkanmaan Yrittäjät perustivat jatkotoimenpiteenä hankintaneuvojan toimen. Toimintamalli oli pilottina hyvä.

Lisäksi Pirkkalassa on perustettu kumppanuusryhmä, jossa kunnan kutsusta Tredu, TE-palvelut, yrittäjät ja yrityskummit ovat lähteneet mukaan. Kumppanuusryhmässä aletaan kehittää Pirkkalan yrityskehityksen näkymää sekä nostamaan esille, minkälaisia kehityskohtia löytyy. Jo nyt kehityskohteiksi on määritelty yrittäjyyskasvatuksen ja yhteiskehittämisen osa-alueita. Kumppanuuden yrityskehittämisen kautta kootaan eri osapuolien yhteistyöllä näkemyksiä, jonka jälkeen on tarkoitus puhua elinvoiman kehittämisestä ja yrittäjät tarjoavat verkostoitumista. Tredu tarjoaa omia koulutuspalvelujaan ja Yrityskummit voivat tarjota yritysmentorointia.

Yksinyrittäjien Kasvun Eväät -hankkeessa me Pirkanmaan Yrityskummit teimme yhteistyötä Pirkkalan elinkeinotoimen ja muiden toimijoiden kanssa pilottina Soterekry-näkökulmasta. Sote-toimialalla on työvoimapula jatkunut pidempään. Tavoittelimme niitä Pirkkalassa toimivia sote-alan yrittäjiä, jotka eivät olleet yrittäjäjärjestön jäseniä eli jäsentiedotteet eivät heitä tavoita. Ihan konkreettisesti soitimme pilottikohderyhmälle Pirkkalassa ja tavoitimme heistä noin puolet, joista osa halusi mukaan konkreettisesti mentorointavaksi Yrityskummien starttipalveriin kasvunsa tueksi. Miten koit tämän prosessin toimineen kunnan näkökulmasta?

Haastattelujen lopputuloksena koin sen todella hyvänä. Haastattelut auttoivat ilmiöiden havaitsemiseen konkreettisella tasolla. Valitun toimialan käsittely auttoi ymmärtämään yrittäjien tilannetta. Lisäksi Yrityskummitkin löysivät uusia asiakkaita.

Pilotin jatkotoimenpiteinä Pirkanmaan Yrittäjät ottivat Soterekry-projektin vetovastuun haltuun. Miten muutoin pilotti mielestäsi onnistui?

Eri tahoille on annettu aikaa mieltää eri asiat. Se että Pirkanmaan Yrittäjät nostivat sote-asiat eri näkökulmista esille, se toimi. Tredun Kati Aimonen löysi oppilaitoksissa paljon kehitystyötä, jota voisi ohjata. Lastensuojelun puolella on haastava palvelukokonaisuus ja se toiminta, joka on aina ollut yrittäjävetoista. Sinne rakennettiin uusi konseptimalli. Pirkanmaan hyvinvointialueella on alettu kontaktoimaan eri tahoja, jotta alettaisi tehdä kokonaisvaltaisemmalla kehitysmallissa yhtistyötä, kuten TAYSin kanssa on aiemmin tehty. Nämä Näsimentor Oy nosti esille pilotissa. Hyviä alkuja on saatu siis aikaan. Miten sitten voitaisikaan jatkaa tällaisen toimialan kehitystä? Pysyvämpi tapa toimia voisi olla myös aika ajoin järjestetyt kokoontumiset, joissa etsitään yhteistä tilannekuvaa. Esimerkiksi Pirkanmaan Yrittäjät voisi ottaa siitä suurempaa roolia. Ekosyysteemilähtöisyys-ajattelussa voisi hyötyä tällaisista opeista, että verkotetaan yrityksiä ja haetaan niille kasvun eväitä. Perinteisesti ekosysteemeissä yrityskummitkaan eivät ole olleet niin tiiviisti mukana. Hankintaneuvojan tehtävän perustaminen oli myös hyödyllinen jatkotoimenpide yksinyrittäjien auttamiseksi.

Kunnan alueella toimivien yrittäjien yhteystiedot ovat arvokasta dataa. Teette yhteistyötä myös muiden kuntien kanssa. Miten omien havaintojesi mukaan kunnat viestivät paikkakunnan yrityksille ja yrittäjille, jotka eivät ole yrittäjäjärjestön jäseniä?

Jokaisella kunnalla on omat työkalut ja Business Tampereella on yhteinen työkalu. jota hyödynnetään yhdessä. Nyt hakutyökalun avulla tavoitetaan yritykset, jos on tarve. Henkilötietoja ei voi jakaa GDPR:n vuoksi.

Pääsääntöisesti yrityksiä palvellaankin mainiosti Pirkkalan kunnan verkkosivuilla kohdennetusti esimerkiksi hankinnoista. Voisiko kunnan verkkosivuilla olla oma kohtansa myös kaikkien yrittäjien tavoittamiseksi ja heille kaikille yhteisesti viestimiseksi ja voisiko sellainen toimia?

Pirkkalan kunnan sivuilla Business Tampere on tarkoitus nostaa paremmin esille ja ajankohtaista tietoa yrittäjille saisi jaettua sitten sitä kautta. Visit Pirkkala -sivusto on myös tulossa. Verkkopalvelualusta uusitaan ja siksi verkkosivu-uudistus on ajankohtainen. Kyllä siellä voisi olla myös paikka, jossa yrityksille voisi viestiä yhteisesti.

Kun Kasvun Eväät -pilottihankkeen aikana löydettyjä hyviä toimintamalleja viestitään nyt edelleen hyödynnettäviksi niin, millaista toimintatapaa suosittelisit omasta näkökulmastasi yrittäjäjärjestöön kuulumattomien yrittäjien tavoittamiseksi eli mikä toimija tai organisaatio olisi luontevin ottamaan vetovastuun kaikkien yksinyrittäjien tavoittamisesta ja Kasvun Eväät -toimintamallien informoimisesta. Kunnat vai Yrityskummit, jokin muu organisaatio vai kenties jokin yhteistyömalli?

Yrityskummeilla on oma asiakaskuntansa ja yrittäjäjärjestöllä on oma asiakaskuntansa eli yrittäjäjärjestön rooli on tärkeä. Kunnalla on myös oma roolinsa. Kumppanuusryhmät toimisivat varmaan parhaiten, jolloin voitaisi hyödyntää eri organisaatioiden tavoittavuudet. Seudun laajuinen ekosysteemi voisi tukea jatkohankkeita ja niitä voisi soveltaa räätälöidysti. Nokialla vetovastuun voisi ottaa yrittäjäjärjestö, kun taas Pirkkalassa Tredu voisi olla aktiivisin toimija. Painopistelueet voivat olla erilaisia eri alueilla eri toimijoiden aktiivisuuden mukaan. Usein tämä myös henkilöityy organisaatioittain.

Millaiselta kasvunäkymät Pirkkalassa näyttävät tälle vuodelle?

Kun yrityksiä on haastatellut niin, nyt Pirkkalassa on paljon yrittäjiä, joilla on hyvät kasvunäkymät. Osalla on kansainvälistymistavoitteita, osa on vihreässä siirtymässä jne.

Millaisia terveisiä lähetät muiden kuntien elinkeinotoimille näiden kokemusten perusteella?

Elinkeinotoimet ovat rakenteellisesti erilaisia eri paikkakunnilla. Vahvempaa toimialakehittämistä eri kuntien kesken toivoisi enemmän, jotta yhdessä voisi tarjota seudullisesti uusia mahdollisuuksia myös maanhankinnoissa. Kuukausittain Business Tampere kokoaa seudun elinkeinojohtajat yhteen ja vaihdetaan näkemyksiä. Pureutuminen eri toimialoihin ja kaavoituksesta huolehtiminen yhdessä auttaisi tarjoamaan yrityksille ratkaisuja paremmin heidän tarpeisiinsa.

Teksti: Sari Neva-aho,
Kuva: Laura Vanzo

 

Ajankohtaista

Heidi Rämö Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaksi

KUNTAKUMMI-HANKKEESSA TULEMME ASIAKKAAN LUO

Yrityskummin on oltava hyvä kuuntelija

Takaisin ylös