Pirkanmaan Yrityskummit ry

Kummin kanssa keskustelu auttaa yrittäjää näkemään enemmän

Pirkanmaan Yrityskummit ry on riippumaton, omaa etua tavoittelematon asiantuntijajoukko, jolla on poikkeuksellisen paljon yritystoiminnan erilaista osaamista ja kokemusta. Tämän kaiken annamme pk-yritysten käyttöön tekemällä vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista mentorointityötä tavoitteena auttaa yritystä menestymään. Kummin työ on tukemista, jonka mittakaava määrittyy kummiyrityksen tarpeen mukaan.

Palvelumme kehittyvät yrittäjien tarpeiden mukaan

Suomessa yrityskummipalvelua on tarjolla valtakunnallisesti. Pirkanmaan Yrityskummit on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä lähes kolme vuosikymmentä. Omien palvelujemme kehittäminen on perustunut ja perustuu edelleenkin yritysten tarpeisiin. Kehitys- ja kasvumentroinnin lisäksi ohjelmassamme on tuki-, omistajanvaihdos- ja kansainvälistymis-palvelu. Startup -yritykset ovat ryhmä, joille kummimentorointi on osoittanut oivalliseksi tavaksi saada näkökulmia yrittämiseen.

Verkostot vahvistavat

Yrittäjälle on tarjolla monen tyyppisiä kehittämis- ja tukipalveluja erilaisiin tarpeisiin. Pirkanmaan Yrityskummit on luonut oman laajan verkoston ja suhteet eri palvelutoimijoihin. Voimme auttaa yrittäjää toimimalla verkostokumppanin kanssa yhteistyössä tai ohjaamalla hänet tilanteen mukaan hakemaan täsmäapua toisaalta verkostostamme.

Kansainvälinen yhteistoiminta

Vuoden 2020 aikana on Pirkanmaan Yrityskummit ry kasvattanut kansainvälistä yhteistyötään. Suomalainen yrityskummitoiminta kiinnostaa kansainvälisesti. Pirkanmaan Yrityskummit ry on mukana kansainvälisessä Early Warning -hankkeessa, jonka tarkoituksena on rakentaa eurooppalainen pk-yrityksille tarkoitettu tukiverkosto.

Toimintamme arvot


Taloudellinen pyyteettömyys

Yrityskummit toimivat korvauksetta yrityksen/yrittäjän tukena ja mentorina.

Riippumattomuus

Yrityskummin toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan yrityksen / yrittäjän etu. Yrityskummi ei toimi samanaikaisesti mentoroimansa yrityksen omistajana, konsulttina eikä sen alihankkijan tai liikekumppanin palveluksessa.

Luottamuksellisuus

Toiminta perustuu täydelliseen ja molemminpuoliseen luottamukseen niin kummisuhteen kestäessä kuin sen jälkeenkin. Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän toimi samanaikaisesti kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä yritykseltä saamiaan tietoja oman tai muiden yritystoiminnan kehittämiseen.

Vastuullisuus

Yrityskummi pyrkii aina antamaan parhaan osaamisensa yrittäjän käyttöön. Kummiyhteistyö toimii ainayrityksen ehdoilla noudattaen Suomen lakeja ja hyvää liiketapaa. Yrityksellä on aina jakamaton vastuu toimintansa tuloksista. Kummiksi ryhtyminen merkitsee halua ja kykyä toimia yrityskummina sitoutuneesti ja vastuullisesti yhdistyksen perustehtävän ja sääntöjen mukaisesti.

Yhteisöllisyys

Yrityskummit toimivat yhteisönä toisiaan tukien. Yhteisön vahvuus ja keskinäinen luottamus näkyvät niin yhdistyksen sisäisessä toiminnassa kuin yhdistyksestä ulospäin viestittyvänä mielikuvana.


 

95,7%

kyselyymme vastanneista on kokenut kummitoiminnan hyödylliseksi yritystoimintansa kehittämisessä.

 

100%

kyselyymme vastanneista suosittelee Pirkanmaan Yrityskummien palveluita  muille yrittäjille.

Pirkanmaan Yrityskummit ry

Tunnuslukuja vuodelta 2019

 • Toiminnassa mukana olevia pk-yrityksiä 657
 • 147 pk-yrityksellä oma henkilökohtainen yrityskummi
 • Yrityskohtaisia liiketoiminnan kehittämisklinikoita 148
 • Vapaaehtoisvoimin 7673 työtuntia
 • 34 tuntia jokaisena työpäivänä
 • Pirkanmaan osuus koko maan mentoroinneista n. 45%

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallitus 2020

 • Harri Meller, puheenjohtaja
 • Jaakko Barsk, varapuheenjohtaja
 • Lelle Niemelä
 • Tapio Somppi
 • Heikki Ärrälä

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtaja

Tapani KaskelaTapani Kaskela
050 3039000
etunimi.sukunimi@yrityskummit.net
Osoite:
Technopolis C-talo
Kalevantie 2
33100 Tampere

Yhteydenottolomake

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Takaisin ylös