Pirkanmaan Yrityskummit ry

Kummin kanssa keskustelu auttaa yrittäjää näkemään enemmän

Pirkanmaan Yrityskummit ry on riippumaton, omaa etua tavoittelematon asiantuntijajoukko, jolla on poikkeuksellisen paljon yritystoiminnan erilaista osaamista ja kokemusta. Tämän kaiken annamme pk-yritysten käyttöön tekemällä vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista mentorointityötä tavoitteena auttaa yritystä menestymään. Kummin työ on tukemista, jonka mittakaava määrittyy kummiyrityksen tarpeen mukaan.

Palvelumme kehittyvät yrittäjien tarpeiden mukaan

Suomessa yrityskummipalvelua on tarjolla valtakunnallisesti. Pirkanmaan Yrityskummit on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä lähes kolme vuosikymmentä. Omien palvelujemme kehittäminen on perustunut ja perustuu edelleenkin yritysten tarpeisiin. Kehitys- ja kasvumentroinnin lisäksi ohjelmassamme on tuki-, omistajanvaihdos- ja kansainvälistymis-palvelu. Startup -yritykset ovat ryhmä, joille kummimentorointi on osoittanut oivalliseksi tavaksi saada näkökulmia yrittämiseen.

Verkostot vahvistavat

Yrittäjälle on tarjolla monen tyyppisiä kehittämis- ja tukipalveluja erilaisiin tarpeisiin. Pirkanmaan Yrityskummit on luonut oman laajan verkoston ja suhteet eri palvelutoimijoihin. Voimme auttaa yrittäjää toimimalla verkostokumppanin kanssa yhteistyössä tai ohjaamalla hänet tilanteen mukaan hakemaan täsmäapua toisaalta verkostostamme.

Kansainvälinen yhteistoiminta

Vuoden 2021 aikana on Pirkanmaan Yrityskummit ry kasvattanut kansainvälistä yhteistyötään. Suomalainen yrityskummitoiminta kiinnostaa kansainvälisesti. Pirkanmaan Yrityskummit ry on mukana kansainvälisessä Early Warning -hankkeessa, jonka tarkoituksena on rakentaa eurooppalainen pk-yrityksille tarkoitettu tukiverkosto.

Toimintamme arvot


Taloudellinen pyyteettömyys

Yrityskummit toimivat korvauksetta yrityksen/yrittäjän tukena ja mentorina.

Riippumattomuus

Yrityskummin toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan yrityksen / yrittäjän etu. Yrityskummi ei toimi samanaikaisesti mentoroimansa yrityksen omistajana, konsulttina eikä sen alihankkijan tai liikekumppanin palveluksessa.

Luottamuksellisuus

Toiminta perustuu täydelliseen ja molemminpuoliseen luottamukseen niin kummisuhteen kestäessä kuin sen jälkeenkin. Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän toimi samanaikaisesti kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä yritykseltä saamiaan tietoja oman tai muiden yritystoiminnan kehittämiseen.

Vastuullisuus

Yrityskummi pyrkii aina antamaan parhaan osaamisensa yrittäjän käyttöön. Kummiyhteistyö toimii ainayrityksen ehdoilla noudattaen Suomen lakeja ja hyvää liiketapaa. Yrityksellä on aina jakamaton vastuu toimintansa tuloksista. Kummiksi ryhtyminen merkitsee halua ja kykyä toimia yrityskummina sitoutuneesti ja vastuullisesti yhdistyksen perustehtävän ja sääntöjen mukaisesti.

Yhteisöllisyys

Yrityskummit toimivat yhteisönä toisiaan tukien. Yhteisön vahvuus ja keskinäinen luottamus näkyvät niin yhdistyksen sisäisessä toiminnassa kuin yhdistyksestä ulospäin viestittyvänä mielikuvana.


Pirkanmaan Yrityskummit ry

Tunnuslukuja vuodelta 2022

 • Toiminnassa mukana olevia pk-yrityksiä 867
 • 82 pk-yrityksellä oma henkilökohtainen yrityskummi
 • Yrityskohtaisia liiketoiminnan kehittämisklinikoita 191
 • Yrityskummeja 189
 • Vapaaehtoisvoimin 11013  työtuntia
  • vastaa noin kuutta henkilötyövuotta
 • Pirkanmaan osuus koko maan mentoroinneista n. 50 %

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallitus 2023

 • Tapio Somppi, puheenjohtaja
 • Lelle Niemelä
 • Markku Saarinen
 • Jouko Suokas
 • Jorma Tirkkonen, varapuheenjohtaja

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtaja

Tapani Kaskela
050 3039000
etunimi.sukunimi@yrityskummit.net

 

Takaisin ylös