Pirkanmaan Yrityskummit ry

Pirkanmaan Yrityskummien hallitus 2023 vasemmalta Markku Saarinen, toiminnanjohtaja Tapani Kaskela, Jorma Tirkkonen, Jouko Suokas, Lelle Niemelä ja Tapio Somppi (pj.).

Yrityskummitoiminta Pirkanmaalla aloitettiin 1993. Aluksi se oli projektiluonteista vapaaehtoistoimintaa, mikä vuosien mittaan kasvoi ja vakiinnutti toimintamuotojaan. Huolellisen valmistelun tuloksena päädyttiin perustamaan oma yhdistys. Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminta alkoi joulukuun alussa 2001.  Tästä alkoi aktiivinen jäsenhankinta, systemaattinen palvelujen kehitystyö ja toiminnan tunnetuksi tekeminen,  mikä jatkuu edelleen.  Ympäristö ja asiakkaiden tarpeet kehittyvät ja Pirkanmaan Yrityskummit vastaa näihin haasteisiin.

PYYTEETÖNTÄ AUTTAMISTYÖTÄ

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tehtävä on pyyteettömästi auttaa pirkanmaalaisia pk-yrittäjiä  kehittämään yritystään ja kehittymään yrittäjinä. Yrityskummeille kummiyhteisö antaa mahdollisuuden jakaa osaamistaan ja hankkimaansa liiketoimintakokemusta pirkanmaalaisten yritysten hyödyksi. Merkittävää toimintamme menestymiselle on  yhteistyökumppaneista muotoutunut laaja ja aktiivinen verkosto.

ITSENÄISESTI JA YHDESSÄ

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n yrityskummitoiminta ja sen kehittäminen keskittyy Pirkanmaalle. Se toimii itsenäisenä henkilöyhdistyksenä sääntöjensä mukaan. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat hallituksen hyväksymät yrityskummit.  Vuoden 2023 alussa pirkanmaalaisia yrityskummeja oli 189.

Valtakunnallista yhteistyötä, mm. yrityskummitoiminnan tunnettuuden ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi, tehdään henkilöyhdistyksenä toimivan Suomen Yrityskummit ry:n ja sen aluetoimijoiden kanssa.

TOIMINNAN ORGANISOINTI

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallitus koostuu puheenjohtajasta ja neljästä jäsenestä.

Vuoden 2023 hallitus: Tapio Somppi (pj.), Jorma Tirkkonen (varapj.), Lelle Niemelä, Markku Saarinen ja Jouko Suokas. Hallituksen rinnalla on 2023 aloittanut advisory board, jonka edustajat tuovat ajankohtaista tietoa toimialueen eri suunnista.

Yhdistyksellä on päätoiminen toiminnanjohtaja, joka ”pyörittää” operatiivista toimintaa.  Nykyinen toiminnanjohtaja Tapani Kaskela on toiminut tehtävässään vuodesta 2017 alkaen. Hallituksen ja toiminnanjohtajan työn tukena ovat kehitys-, viestintä-, jäsen- ja koulutustoimikunnat.

KOKEMUS AUTTAA

Pirkanmaan Yrityskummien tinkimättömät periaatteet – taloudellinen pyyteettömyys, riippumattomuus, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys – ovat olleet lähtökohtia ydinviestillemme KOKEMUS AUTTAA.

Tapani Kaskela
toiminnanjohtaja
050 3039000
etunimi.sukunimi@yrityskummit.net

Osoite:
Technopolis C-talo
Kalevantie 2, 33100 Tampere

Takaisin ylös