Yrityskummin on oltava hyvä kuuntelija

Juhlavuoden 2023 Yrityskummi Jarmo Paunu:

Yrityskummin on oltava hyvä kuuntelija

Pirkanmaan Yrityskummien 30 v -juhlavuoden Yrityskummin DI Jarmo Paunun mielestä kummin tärkein tehtävä on auttaa kummiyritystä menestymään. Kummin tärkeimpiä ominaisuuksia on kuunteleminen. Kehittämisideoiden aika on vasta sitten kun luottamus on syntynyt.

– Kummin pitää päästä kiinni yrityksen ja yrittäjän maailmaan. On kuunneltava ja autettava yrittäjää avautumaan. Yrityksen murheiden lisäksi vastaan saattaa tulla hyvin henkilökohtaisiakin murheita. Ja kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, on kummin saatava kokonaiskuva.

Pienten yritysten, joita Pirkanmaan Yrityskummien asiakkaat pääasiassa ovat, fokus on päivittäisessä tekemisessä. Yrittäjäksi on lähdetty hyvällä idealla, mutta tietotaitoa yrittämisestä on hyvin vähän tai ei ollenkaan.

– Totta kai tarvitaan rohkeutta, että syntyy uusia yrityksiä. Kun oma idea on vahva, muut asiat jäävät ehkä taka-alalle. Yrittäjällä pitäisi kaikesta huolimatta olla aikaa hakea tarvittava tieto myös yrityksen pyörittämiseen. Yksinyrittäjä vallankin on oravanpyörässä, jossa asioiden priorisointi on vaikeaa, koska itse työ vie paljon aikaa.

Ymmärrä yrittäjää

Jarmo Paunu haluaa haastaa yrittäjää ja siksi kuuntelemalla rakennettu luottamus on ensiarvoisen tärkeää.

– Kummin on ymmärrettävä yrittäjää, mutta ei välttämättä oltava kaikesta samaa mieltä. Keskustelut on käytävä molemmin puolin avoimesti niistä asioista, joista yrittäjä haluaa keskustella. Jotta pystyt haastamaan, on tunnettava yrittäjä hyvin. Pikkuhiljaa edetään yhä syvemmälle, ja yrittäjälle voi antaa vinkkejä, joista hänelle syntyy oivalluksia.

Luottamus ei synny hetkessä. Kummin oma tausta on sivuseikka ja siksi Jarmo Paunu kertoo hyvin vähän itsestään.

– Totta kai kummiyritys tietää taustani, mutta olen tehtävässä elämänkokemuksellani, josta ammennan yrittäjää auttavia esimerkkejä. Mietin tarkkaan mitä ja miten kerron näkemyksiäni, koska haluan antaa aina tilaa yrittäjälle. Kummin pitää päästä samalle aaltopituudelle yrittäjän kanssa, koska silloin keskustelu onnistuu parhaiten.

Mentoroi ymmärrettävästi

Yrittäjän on Jarmo Paunun mielestä myös arvostettava kummia.

– Luottamushan on sitä, että kummi ei ole ylhäällä eikä alhaalla, vaan samalla tasolla. Ei yrittäjä kaipaa viisastelijaa. Ja aikaa pitää olla. Olen kaikille sanonut, että olen käytettävissä 24/7. Muutama puhelu on myöhäänkin tullut, mutta ei mitenkään epäinhimillisiin aikoihin.

Jarmo Paunulla on tällä hetkellä seitsemän kummiyritystä, joita hän tapaa pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa. Tapaamisissa katsotaan, kuinka aikaisemmin sovitut asiat jaksavat ja pohditaan seuraavia steppejä.

Mentoroitavien yrityksien liikevaihto vaihtelee muutamasta kymmenestä tuhannesta aina puoleentoista miljoonaan. Mukana on yksinyrittäjiä ja työllistäviä yrittäjiä ihan eri toimialoilta. Todella mukava kirjo.

Yrityskummin valitsee klinikalle tullut yrittäjä. Jarmo Paunu sanoo vahvuudekseen hyvän valmistautumisen ja sitä kautta oikeat kysymykset klinikalla.  Yksikään kummiyritys ei liity hänen aikaisempaan työhistoriaansa.

– Vaikka en ole taustaltani yrittäjä, olen tehnyt kaikenlaista perheyrityksessä. Huokuuko minusta yleistietämys, en tiedä. Olen Tampereen teknillisen korkeakoulun kasvatti, jonka piti tehdä työura ilmastointialalla. Tein diplomityönikin lämpöpumpuista. Sitten minut saatiin puhuttua perheyritykseen, jossa etenin teknisistä tehtävistä liiketoiminnan suunnitteluun.

Suunnitelmallisuus usein hukassa

Vankka työhistoria on antanut Jarmo Paunulle hyvän pohjan toimia yrityskummina. Juuri mikään vastaan tullut ei ole yllättänyt. Haasteet ovat olleet mielenkiintoisia ja ne liittyvät useimmiten liiketoiminnan suunnitteluun, talouteen ja myynnin haasteisiin.

– Aika monelta puuttuu kaikenlainen suunnitelmallisuus. Varsinkin pienissä yrityksissä eletään päivä kerrallaan. Se riittää, että kassassa on rahaa, jotta saadaan laskut maksettua ja pieni palkka nostettua. Sitten on yrittäjiä, joilla on villejä visioita vailla realismia. On kysyttävä, onko tämä järkevää toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Suunnitelmallinen yritystoiminta ennakoi tulevaa ja pystyy ottamaan yllättävätkin haasteet vastaan.

– Ei suunnitelmallisuus tarkoita utopioiden tavoittelua, vaan vakautta, jossa lähitulevaisuus pystytään ennakoimaan. Yllätyksiinkin voidaan varautua. Ja kyllä suunnitelmallisuus antaa yrittäjälle myös aikaa ajatella liiketoiminnan kehittämistä. Kun saadaan perusasiat kuntoon, on helpompi hengittää ja päästään puhumaan menestymisestä.

Yrityskummitoiminta sitoo sopivasti

Jarmo Paunu irtaantui työelämästä lähes neljä vuotta sitten. Vuoden huokaisun jälkeen hän halusi vielä sopivasti haasteita. Pirkanmaan Yrityskummien toiminta on sopivasti sitova. Paunu on kummin tehtävien lisäksi jäsentoimikunnan jäsen sekä kuntakummina Mänttä-Vilppulan, Virtojen ja Ruoveden alueella yhdessä Jorma Tirkkosen kanssa.

Jarmo Paunu vuoden 2023 yrityskummi – Tämä on minun näköistäni toimintaa. Kummisuhteen rakentaminen lähtee klinikalta, joka on toimintatapana loistava. Valmistaudun klinikkaan niin hyvin kuin mahdollista ja pyrin antamaan osaamistani mahdollisimman paljon jo tässä vaiheessa. Teen tarvittaessa ennakkoon jopa markkina- ja kilpailija-analyysin. Jo kysymyspatterillani pyrin auttamaan yrittäjää mahdollisimman paljon ja rakentamaan luottamusta mahdollista tulevaisuutta varten.

Klinikka on aina myös kummille oppimisen paikka, kun uskaltaa heittäytyä oman osaamisalueensa ulkopuolelle.  Jarmo Paunu suosittelee yrityskummitoimintaa henkilöille, jotka haluavat jakaa osaamistaan.

– Meillä on taustoiltaan hyvin erilaisia kummeja, mikä on tämän toiminnan ehdoton rikkaus, sanoo Vuoden 2023 Yrityskummi Jarmo Paunu.

Juha Kosonen

Ajankohtaista

Heidi Rämö Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaksi

KUNTAKUMMI-HANKKEESSA TULEMME ASIAKKAAN LUO

Tekoälyllä Goforessa

Takaisin ylös