Learn2Earn valmiusjoukot

Ensimetri Learn 2 Earn
Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot

Hankeen tavoitteina on edistää työllistymistä ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä erityisen vaikeassa työttömyystilanteessa.

Toteuttajat ovat Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry ja Pirkanmaan Yrityskummit Ry

Hankkeen sivut


HANKEKUVAUS

Työn tekemisen tavat (mm työsuhde) ovat muuttuneet voimakkaasti ja muuttuvat edelleen. Työtä tehdään nykyään perinteisen vakitisen työsuhteen lisäksi hyvin monin eri keinoin, mutta nykyiset tavat eivät välttämättä ole yrittäjien eivätkä työnhakijiden tiedossa.

Hankkeessa levitetään kyseistä tietoutta sekä työnhakijoiden joukossa että erityisesti mikroyrityskenttään Pirkanmaalla. Hankkeessa edistetään ja tuetaan työllistymistä eri keinoja hyödyntämällä. Näitä ovat esimerkiksi laskutuspalvelut, osuuskunnat, työsuhteet useaan työnantajaan, myös yrittämisen eri muotoja kuten yksin yrittäminen, sivutoiminen yrittäjyys, yhteisyritykset tai yrittäjäksi ryhtyminen omistajanvaihdoksen kautta, tehdään tunnetuksi. Hankkeella tuetaan työllistymistä uudentyyppisillä tavoilla.

Hankkeessa edistetään joustavan ja matalan kynnyksen työllistämiskeinoja. Hanke antaa esnisijaisesti liiketoimintaosaamista omaaville henkilöille ja/tai hyvän teknisen, kaupallisen tai muun soveltuvan keskiasteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneelle työnhakijoille käytännönläheisen käsityksen mikro- ja pienyritysten toiminnasta sekä valmiudet työskennellä tuloksellisesti yityksessä. Se auttaa osallistujia oman asiantuntijuudensa kehittämisessä ja hyödyntämisessä sekä toimimisessa asinatuntijana eri statuksella; työsuhteessa, yrittäjänä, hyödyntäen laskutuspalveluita, osuuskunnan jäsenenä.

Hankkeen tavoitteena on

  • Edistää työllistymistä
  • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä erityisen vaikeassa työttömyyystilanteessa
  • valmentaa sekä opastaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä asiantuntijoiksi mikro- ja pientiyrityksiin, joko työsuhteessa tai uusilla työllistymisen tavoilla tai yrittäjänä
  • kehittää yhteisömalli hankkeeseen osallistuvien eri toimijoiden (TE-toimisto, kehitysyhtiöt jne) välille.
  • innostaa, verkottaa ja aktivoida työttömänä tai työttömyysuhan alla olevia liiketoiminnan asiantuntijoita yrittäjyyteen ja oman osaamisensa hyödyntämiseen eri keinoin yrityksissä

Hanketta rahoitetaan ESR-rahoituksella

  • Toteutusaika 01.02.2017 – 31.01.2020
  • Toteuttaja: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry ja Pirkanmaan Yrityskummit ry

 

Learn 2 Earn

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Takaisin ylös