Arvot

Taloudellinen pyyteettömyys

  • toiminta on vapaaehtoista, yrityskummi ei saa toiminnastaan palkkaa

Riippumattomuus

  • yrityskummin toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan yrityksen / yrittäjän etu
  • yrityskummi ei voi samanaikaisesti toimia mentoroitavan yrityksen omistajana, konsulttina, eikä alihankkijan tai liikekumppanin palveluksessa 

Luottamuksellisuus

  • toiminta perustuu täydelliseen ja molemminpuoliseen luottamukseen niin kummisuhteen kestäessä kuin sen jälkeenkin

Vastuullisuus

  • yrityskummi pyrkii aina antamaan parhaan osaamisensa yrittäjän käyttöön
  • kummiyhteistyö toimii aina yrityksen ehdoilla
  • yrityksellä on aina jakamaton vastuu toimintansa tuloksista