Yhteistyö alkaa

Yhteistyön toteuttamisen yksityiskohdista, yhteystiedoista, ajankäytöstä, tapaamistiheydestä jne. yritys ja kummi sopivat keskenään.
Kaikki kummin saamat yritystä koskevat tiedot pysyvät vain ja ainoastaan hänen tietonaan niin kummisuhteen kestäessä kuin sen jälkeenkin.  Kummi ja yritys voivat halutessaan solmia erillisen salassapitosopimuksen.
Yrityskummi tukee yritystä hyödyntäen vankkaa kokemustaan, mutta kaikki yritystä koskevat valinnat ja päätökset tekee aina yritys.

<<Edellinen vaihe