Miten saan kummin?

Pirkanmaan yrityskummit ovat kehittäneet menetelmän, jolla kummia haluavalle yritykselle löydetään kummien laajasta asiantuntijajoukosta paras kummi.

Menetelmän yksi tärkeä osa on kummiklinikka. Klinikassa pyritään keskusteluin selvittämään kyseisen yrityksen pulmien ydin parhaan asiantuntijan määrittelemiseksi.

Seuraavassa on kuvattu tämä menetelmä yhteydenotosta kumminvalintaan ja yhteistyön aloittamiseen.

Vaiheet

  1. Kiinnostus
  2. Yhteydenotto
  3. Kummiklinikka
  4. Kummin valinta
  5. Yhteistyö alkaa

1. Kiinnostus

Yrityksessä on halu selvittää, voisiko toimintaa kehittää yrityskummin avulla.

Aloitteen yhteistyöstä Pirkanmaan yrityskummien kanssa tekee yritys.

Lähtökohtana on yrityksen halu kehittää toimintaansa hyödyntäen yrityksen ulkopuolista näkemystä ja kokemusta.

2. Yhteydenotto

Ota yhteys Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaan.

Keskustele yrityksen tilanteesta toiminnanjohtajan kanssa.

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajan yhteystiedot:

Nimi: Tapani Kaskela
Puhelin: 050 3039000
Sähköposti: tapani.kaskela@yrityskummit.net
Osoite:
Technopolis C-talo
Kalevantie 2
33100 Tampere

Toiminnanjohtajan kanssa käytävän luottamuksellisen keskustelun tarkoituksena on selvittää yrityksen pääasialliset haasteet ja miten yrityskummit voisivat auttaa pulmien ratkaisemisessa. Keskustelu auttaa toiminnanjohtajaa myös miettimään myöhemmin pidettävää kummiklinikkaa varten sopivat kummit.

3. Kummiklinikka

Toiminnanjohtaja järjestää palaverin yrityksen edustajan ja muutaman yrityskummin kanssa. Keskustellaan yrityksestä ja sen haasteista.

Kummitarpeen hahmotus sopivan kummin valitsemiseksi.

Kummiklinikan tarkoituksena on selvittää yrityksen ja sen toimintaympäristön tilaa sekä hakea yhdessä alustavia näkemyksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Samalla analysoidaan mahdollisia haasteita ja ongelmia.

Kummiklinikkaan osallistuu yrittäjä tai yritysjohdon edustajia, 2-3 yrityskummia ja toiminnanjohtaja.

Klinikan yksi tärkeä rooli on avustaa toiminnanjohtajaa ja osallistuvia kummeja valitsemaan yhdessä yrityksen kanssa tilanteeseen sopiva kummi tai kummit.

4. Kummin valinta

Sopivimman kummin valinta. Kummisopimus. Sovi ensimmäinen tapaaminen yrityksen ja kummin kesken.

Klinikan jälkeen valitaan yritykselle sopiva kummi. Sopivin kummi voi joskus olla joku klinikan ulkopuolinen yrityskummi.

Valitun kummin kautta yrityksellä on tarvittaessa käytettävissään myös muiden yrityskummien asiantuntemus.

Yritys ja Pirkanmaan Yrityskummit ry allekirjoittavat kummisopimuksen. Kummisuhdetta ei sovita määräajaksi vaan toistaiseksi. Yhteistyö voidaan aina lopettaa jos edellytykset sen jatkamisesta loppuvat.

Kummit toimivat luottamuksellisesti ja maksuttomasti. Pirkanmaan Yrityskummit ry perii kuitenkin vähäisen liittymismaksun ja vuosimaksun hallintokulujensa kattamiseksi.

Ensimmäisestä tapaamisesta kummin kanssa on hyvä sopia pian kummin valinnan jälkeen.

5. Yhteistyö alkaa

Yhteistyön toteuttamisen yksityiskohdista, yhteystiedoista, ajankäytöstä, tapaamistiheydestä jne. yritys ja kummi sopivat keskenään.

Kaikki kummin saamat yritystä koskevat tiedot pysyvät vain ja ainoastaan hänen tietonaan niin kummisuhteen kestäessä kuin sen jälkeenkin. Kummi ja yritys voivat halutessaan solmia erillisen salassapitosopimuksen.

Yrityskummi tukee yritystä hyödyntäen vankkaa kokemustaan, mutta kaikki yritystä koskevat valinnat ja päätökset tekee aina yritys.

Hae yrityskummia

Takaisin ylös