Miten pääsen yrityskummiksi ?

Ota yhteyttä


Pirkanmaan Yrityskummit ry pyrkii lisäämään aktiivisesti toimivien kummien määrää. Lisätietoa kummin toimenkuvasta.

Jos olet kiinnostunut toimimaan kummina, ole hyvä ja täytä oheinen sähköinen lomake.

Kokemus, halu ja aikaa toimia kummina 

Kummin pitää kyetä toimimaan yrittäjän luottohenkilönä
yrityksen asioita koskevissa keskusteluissa.

Tämän vuoksi kummilla pitää olla:

Vankka kokemus yrittäjänä tai yritysten tai muun elinkeinoelämän johto- tai asiantuntijatehtävistä, vaikka hänen ei toki odoteta olevan kaikkien asioiden osaaja.

Kummi on sitoutunut ja motivoitunut kehittämään kummiyritystään.

Kummi pitää tärkeänä ja arvostaa:

1. Kummiyrityksen menestymistä

2. Luottamuksellisuutta

3. Riippumattomuutta

4. Vastuuntuntoista yhteistyötä

5. Vapaaehtoisuutta

6. Aktiivisuutta

Kummilla pitää olla mahdollisuus ja halu käyttää aikaansa yrityskummina